Tehran : (+98)21-26290801

دوره های زبــان

16 کشور

دوره های آموزش زبان در 16 کشور

ادامه مطلب ..

دبیرستان

انگلستان - امریکا

ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان

ادامه مطلب ..

پیش دانشگاهی, آمادگی لیسانس

امریکا - انگلستان استرالیا - سنگاپور

ادامه مطلب ..

آمادگی فوق لیسانس

انگلستان - امریکا

ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس

ادامه مطلب ..

آمادگی دکترا

انگلستان

ادامه تحصیل در مقطع دکترا

ادامه مطلب ..
اموزش زبان در بوستون بایگانی - کالج بین المللی EF
زبان انگلیسی در بوستون
زبان انگلیسی در بوستون
دوره های آموزش زبان انگلیسی ای اف در بوستون دانشجویان زبان را که مشتاق هستند زندگی دانشجویی را در شهر دانشگاهی آمریکا تجربه کنند، از سراسر دنیا به خود جذب می کند. زبان انگلیسی را در بوستون و در قلب دانشگاه های آمریکایی فراگیرید. در مقایسه ...
نادیا ساکی
بدون نظر