Tehran : (+98)21-26290801

دوره های زبــان

16 کشور

دوره های آموزش زبان در 16 کشور

ادامه مطلب ..

دبیرستان

انگلستان - امریکا

ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان

ادامه مطلب ..

پیش دانشگاهی, آمادگی لیسانس

امریکا - انگلستان استرالیا - سنگاپور

ادامه مطلب ..

آمادگی فوق لیسانس

انگلستان - امریکا

ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس

ادامه مطلب ..

آمادگی دکترا

انگلستان

ادامه تحصیل در مقطع دکترا

ادامه مطلب ..
آمادگی دکترا در انگلستان « کمبریج »

universidad11

دوره آمادگی PhD در کمبریج

 دانش آموزان ۳۰ درس در هفته به مدت ۳ ماه خواهند داشت. همچنین آنها دوره های آموزش خود مختار هم برای انجام تکالیف منزل خواهند داشت که استادان برای آنها طراحی کرده اند.

دانشجویان هر ترم حداقل ۲ استاد ناظر خواهند داشت که آنها را در اطلاعات مورد نیاز و نصایح مرتبط با تحصیلشان همراهی خواهند کرد.

 

ترم ۱

ترم ۲

ترم ۳

پیشرفت در زبان

( ۱۰ درس)

افکار منتقدانه

( ۱۰ درس )

آمادگی IELTS

( ۱۰ درس )

زبان برای اهداف خاص تحصیلی

( ۱۰ درس)

روشهای تحقیقاتی کیفی و کمی

( ۱۰ درس )

۲ واحد تخصصی

( ۱۰ درس )

پیشرفت در موضوع تحقیقاتی

( ۶ درس )

فرهنگ انگلیسی

( ۴ درس )

۱ واحد تخصصی

( ۱۰ درس )

نگارش PhD

(۱۰ درس )

ترم ۱

در طول ترم اول ، تمرکز اصلی در بخش زبان انگلیسی است . هدف اصلی این است که دانشجویان با مهارتهای زبان مورد نیاز جهت تحصیل در مقطع PhD آشنا شوند .

۶ درس جهت پیشرفت در طرح پیشنهادی ارائه میشود . در این درسها که توسط استادان مجرب PhD تدریس میشود ، دانشجویان برای پیدا کردن یک ناظر تحصیلی ، چهارچوب بندی صحیح موضوع تحقیقاتی شان ، آمادگی برای مصاحبه و همچنین پر کردن فرمهای مورد نیاز راهنمایی میشوند.

تمامی فرمهای درخواست برای مقطع PhD در ترم اول این دوره ها تکمیل میشود.

دانشجویان همچنین با فرهنگ انگلیسی آشنا میشوند که برای زندگی در یک محیط جدید آمادگی پیدا کنند .

 ترم ۲

ترم دوم شامل اولین دروس تخصصی است. این دروس موجب میشود که دانشجویان فرصت این را داشته باشند که دروس مورد نیاز در PhD را به زبان انگلیسی آموزش ببینند.

در طول دوره ، ازدانشجویان Pre-PhD انتظار میرود که نحوه تدریس در دوره های Pre-Master و Foundation را مورد مشاهده قرار دهند . زمان کلاس به آنها این اجازه را میدهد که زبان مورد نظر برای محیط انگلیسی زبان و نوشتن موضوعات تخصصی برای مقطع PhD را آموزش ببینند .

دانشجویان Pre-PhD توسط استاد دوره مورد مشاهده قرار گرفته و نتیجه عملکرد او گزارش میشود. دانشجویان همچنین روی مهارتهای فکری انتقادی تمرکز میکنند .

 ترم ۳

دو سوم از ترم ۳ برای دروس تخصصی اختصاص داده شده است که یکی از آنها انتخابی است و یکی دیگر دروس نوشتاری PhD میباشد. دوره آخری این اجازه را به دانشجویان میدهد که در زمینه های تحقیقاتی پیشرفت کنند .

در دروس انتخابی Pre-PhD ، دانشجویان تشویق میشوند که با رشته های دیگر آشنا شده و اطلاعات لازم برای رشته های نا آشنا نیز بدست بیاورند .

دانشجویان همچنین برای آزمون زبان IELTS آمادگی پیدا میکنند . با اینکه نمره زبان IELTS در مجموع معدل دوره محسوب نمیشود، ولی دانشجویان معمولاً نمره حداقل ۶٫۵ را برای تحصیل در مقاطع بالاتر احتیاج خواهند داشت .