Tehran : (+98)21-26290801

دوره های زبــان

16 کشور

دوره های آموزش زبان در 16 کشور

ادامه مطلب ..

دبیرستان

انگلستان - امریکا

ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان

ادامه مطلب ..

پیش دانشگاهی, آمادگی لیسانس

امریکا - انگلستان استرالیا - سنگاپور

ادامه مطلب ..

آمادگی فوق لیسانس

انگلستان - امریکا

ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس

ادامه مطلب ..

آمادگی دکترا

انگلستان

ادامه تحصیل در مقطع دکترا

ادامه مطلب ..
دوره های زبان در ۱۶ کشور

دوره های زبان در 16 کشور دوره های زبان در 16 کشور دوره های زبان در 16 کشور دوره های زبان در 16 کشور دوره های زبان در 16 کشور

 

اگر می خواهید مهارتهای زبانتان را افزایش دهید،هیچ راه حلی بهتر از یادگیری انگلیسی در خارج از کشور در یک کشور انگلیسی زبان وجود ندارد. تصور کنید شما ۲۴ ساعت هر روز غرق در انگلیسی خواهید شد. هیچ راه فراری ندارید.چه شما در کلاس انگلیسی با دانش آموزانی از سراسر دنیا باشید،چه در حال قدم زدن در شهر باشید،شما با انگلیسی و انگلیسی زبانان بومی احاطه مخواهید شد.با آن همه فرصت برای تمرین، شگفت زده خواهید شد که شما در حال تحصیل در خارج از کشور چقدر می توانید انگلیسی بیاموزید.

آمریکا

بریتانیا

ایرلند

کانادا

مالتا

آفریقای جنوبی

استرالیا

نیوزلند

سنگاپور